ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวงานทะเบียน&วัดผล
IMAGE กำหนดการสอบแก้ตัว เรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2563
วันอาทิตย์, 04 เมษายน 2564 (อ่าน) 419
IMAGE ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน) 2490
IMAGE ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 (อ่าน) 1911
IMAGE ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 (อ่าน) 1202
IMAGE ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน) 2324
IMAGE ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562 (อ่าน) 2147
รายงานตัวออนไลน์นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม >> shorturl.asia/GmFPN
ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 >>  https://1th.co/M1npk
ลิงค์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.4 >> https://1th.co/M4npk

 • สพฐ. ตรวจราชการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

  สพฐ. ตรวจราชการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

 • การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 • ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน

  ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน

 • โครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

  โครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 • คณะกรรมการจัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  คณะกรรมการจัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 • การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

  การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 • กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS

  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS

 • การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

  การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

 • กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562

  กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562

 • พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1

  พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"

กิจกรรม/โครงการ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
สพฐ. ตรวจราชการการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 22:30
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนก 2563 คณะผู้ตรวจราชการ "การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563"... อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์, 08 มิถุนายน 2563 22:22
โรงเรียนเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2563... อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 01:57
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  จัดประชุมคณะกรรมการงานสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน ฯ... อ่านต่อ
โครงการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 01:27
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
คณะกรรมการจัดตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 01:00
    ภาพบรรยากาศบางส่วนของคณะกรรมการจัดทำตารางสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563... อ่านต่อ
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 00:27
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563  งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ... อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์, 14 มีนาคม 2563 00:15
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562 วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563 00:19
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานคณะกรรมการนักเรียน... อ่านต่อ
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 23:54
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม... อ่านต่อ
กิจกรรม World Thinking Day 2020 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 23:29
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ท่านรองมนูกิจ บ้านเล้า... อ่านต่อ
กิจกรรมทบทวนความรู้ O-NET นักเรียน ม.6 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 13:49
กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดกิจกรรมกิจกรรมทบทวนความรู้ O-NET... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.3 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 13:28
เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนา "นายากพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 13:09
  เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนา "นายากพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 12:54
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนา "นายากพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2563 00:14
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู... อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 23:49
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 23:09
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ครูสำลี  ชะเอม อ่านต่อ
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562 วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 01:19
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญั อ่านต่อ
อบรมการใช้ Application เตือนภัย วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 01:06
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญั อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563 00:55
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญั อ่านต่อ
พิธีสวนนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 00:37
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ ม1-1 และ ม4-1 วันเสาร์, 25 มกราคม 2563 00:49
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ครูอภิชาติ  ชัยชนะ อ่านต่อ
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 00:30
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563 00:19
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศเนปาลเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 00:01
  [ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ   อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562 23:58
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์, 15 ธันวาคม 2562 23:31
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2562 23:25
  [ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ   อ่านต่อ
กิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2562 วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562 23:20
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรม International culture and festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562 22:49
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
สนามสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 15:12
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ม.6 ทรรศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562 15:06
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตอาคาร 6 วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 23:44
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 วันศุกร์, 27 กันยายน 2562 14:20
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 12:29
  งานวัดและประเมินผล โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 11:12
 งานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
อบรมมัคคุเทศก์น้อย วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 10:47
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 10:19
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการ "ตลาดนัดวิชการวิชาชีพ"... อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 09:53
   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ... อ่านต่อ
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 09:24
 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 07:22
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 06:38
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี... อ่านต่อ
English Camp2019 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 06:13
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม  "English Camp2019"... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 01:08
งานหลักสูตรการจัดเรียนการสอน และงานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์... อ่านต่อ
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 00:58
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 2... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 00:38
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 00:20
  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงมล... อ่านต่อ
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 00:08
   งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี... อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 23:46
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 23:27
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 22:22
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... อ่านต่อ
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 22:14
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่... อ่านต่อ
ค่ายนักวิจัยน้อย วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 21:58
 งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 23:32
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธิทำบุญตักบาตร... อ่านต่อ
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 23:15
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ... อ่านต่อ
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 22:33
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 22:16
  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 16:31
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 15:03
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุุนายน 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันไหว้ครู... อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 14:53
  ในวันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 นายเพ็ญศักดิ์  แจ้งเหตุผล... อ่านต่อ
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 14:33
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยครูอำนวย รัศมี... อ่านต่อ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 14:01
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 13:47
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับ วิทยากรจากจิตอาศา รุ่น 904... อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 13:28
เมื่อวันที่ 17 พฤศภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... อ่านต่อ
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 11:36
 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... อ่านต่อ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 11:10
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 10:56
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยครูเกรียงไกร... อ่านต่อ
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 10:30
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 10:06
 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 02:24
กืจกรรมคืนสู่เยาชาว น.พ.ก. กับงานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่... อ่านต่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 02:08
งานบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ประจำภาคเรียนที่ 2... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 01:54
งานแนะแนว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 01:37
 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา... อ่านต่อ
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 01:24
 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา... อ่านต่อ
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 00:56
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ เนติพร เนติ และคณะครู โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 00:45
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 00:25
   เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ มนูกิจ... อ่านต่อ
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2562 00:12
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่... อ่านต่อ
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 23:37
   เมือวันที่ 20 มีนาคม 2562  คณะผู้บิรหาร ครู นักเรียน และบุคลากร... อ่านต่อ
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 23:29
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 22:54
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล วันพฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2562 00:15
 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 งานหลักสูตรฯ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันพุธ, 27 มีนาคม 2562 23:50
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ... อ่านต่อ
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo วันพุธ, 27 มีนาคม 2562 13:30
  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562... อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School วันพุธ, 27 มีนาคม 2562 12:55
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานวิธีดำเนินโครงการ Zero... อ่านต่อ
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 03:01
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน... อ่านต่อ
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:39
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการมาประเมินผลงานเชี่ยวชาญของครูอรุณี  สิริหงษ์ทอง... อ่านต่อ
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 02:08
  งานกิจกรรมนักเรียนและงานระดับชั้น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน... อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 01:53
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ... อ่านต่อ
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 01:23
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 01:11
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 00:16
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562 14:30
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2562 19:01
 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านรองผู้อำนวยการธนัชญา  วันทนะ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2562 12:45
 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้น ม.6... อ่านต่อ
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2562 11:35
พิธีอำลานักเรียนของท่านรองผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ และครูเอนก แป้นกล่อม... อ่านต่อ
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2562 10:16
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 วันอาทิตย์, 10 มีนาคม 2562 09:05
งานอนามัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562 10:42
 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรม World Thinking Day 2019 วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562 10:28
งานผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรม World Thinking Day 2019 ณ... อ่านต่อ
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 21:04
 ด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2561... อ่านต่อ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 20:41
   ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อำเภอบ้านนา... อ่านต่อ
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:33
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู... อ่านต่อ
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 12:50
      เมื่อวันจนทร์ที่ 4 กุภาพันธ์ 2562  ห้องสมุดองครักษ์ ... อ่านต่อ
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 12:36
     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  งานห้องสมุดโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 12:32
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 คณะผู้บริการ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 14:14
  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 14:02
    คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" นำโดยท่านผู้อำนวยการนิติพร ... อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. วันเสาร์, 16 กุมภาพันธ์ 2562 13:52
    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน... อ่านต่อ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 14:30
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  ท่านผู้อำนวยการนิติพร  เนติ... อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 13:57
   เนื่องในโอกาสวันครูที่มีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี  สมาคมครูอำเภอบ้านนา... อ่านต่อ
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 12:54
    เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้จัดกิจกรรม... อ่านต่อ
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 12:48
   เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 11:02
    เมื่อวันที่ 26 ธันวามคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 10:45
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี... อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 21:04
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองครูโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 20:47
   ด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรม Dove Day วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 16:44
สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมกิจกรรม Dove Day... อ่านต่อ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 00:02
 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 23:50
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา... อ่านต่อ
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 00:40
เมือวันที่พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 00:15
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2561   โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561 21:19
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปีการศึกษา 2561... อ่านต่อ
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 08:56
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 08:28
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 08:19
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
อบรมการจัดทำ Logbook วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 22:45
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์   บัญญัติ อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 22:25
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 22:18
    [ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 17:38
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 17:32
  [ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 17:10
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 วันเสาร์, 15 กันยายน 2561 16:54
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย....ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 17:54
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำ 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โดมโรงเรียนฯ... อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 17:44
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา... อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 17:29
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ... อ่านต่อ
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 17:17
จัดกิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561... อ่านต่อ
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 17:04
จัดอบรมเชิงปฏิบัติตการการพัฒนาครูในโครงการมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2561... อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 16:50
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา... อ่านต่อ
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561 16:39
คณะกรรมการโรงเรียนฯ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุลลากรทางการศึกษา... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 18:07
งานกิจการลูกเสือ เนตนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม... อ่านต่อ
โครงการครอบครัวสุขสันต์ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 17:57
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 17:51
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2561 ณ... อ่านต่อ
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 17:41
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ และประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว... อ่านต่อ
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 17:26
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ และประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว... อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 17:12
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ Beam... อ่านต่อ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 16:55
งานกิจการนักเรียนนักศึกษากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รับน้องสายรหัสห้อง5 วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 16:32
นักเรียนสายการเรียนห้อง 5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 15:18
โรงเรียนบ้านา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14... อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 15:06
 กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 [ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ครูสำลี  ชะเอม อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 14:54
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)... อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 14:37
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 12:37
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 12:17
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:42
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school... อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:29
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันสวดมนต์ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่... อ่านต่อ
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:24
  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:21
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:18
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 15:24
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ... อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 15:15
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) วันพฤหัสบดีที่ 17... อ่านต่อ
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 15:04
ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.7... อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคาร, 15 พฤษภาคม 2561 10:54
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 17:16
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 17:06
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9... อ่านต่อ
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 16:59
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่... อ่านต่อ
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 16:43
จัดงานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2561... อ่านต่อ
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 16:07
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่... อ่านต่อ
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 16:00
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 โดยท่านรองฯมนูกิจ... อ่านต่อ
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 15:55
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.7 มาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม... อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 15:42
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ... อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 วันอาทิตย์, 08 เมษายน 2561 13:03
งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 19:44
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา... อ่านต่อ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 10:34
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน SMART SCHOOLS... อ่านต่อ
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 10:03
 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับอำเภอบ้านนา ... อ่านต่อ
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561 13:28
จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560... อ่านต่อ
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561 11:57
กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมติวเข้ม O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6... อ่านต่อ
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561 11:07
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4  และการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1... อ่านต่อ
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 14:18
งานผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม World Thinking day 2018 Impact  ในวันพุธที่ 21... อ่านต่อ
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 14:10
งานหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:31
นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561 16:29
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม... อ่านต่อ
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561 16:07
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561 15:57
งานหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมติ้วเข้ม... อ่านต่อ
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561 15:45
งานยุวกาชาดโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย... อ่านต่อ
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 15:10
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ... อ่านต่อ
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 15:03
นางสาวภัทรพร  นุ่มเกิด  เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานจากคณะกรรมการที่มาตัดสิน... อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 14:48
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากร ของโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 14:39
นางสาวภัทราพร  นุ่มเกิด  นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ... อ่านต่อ
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 14:31
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 14:22
จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560... อ่านต่อ
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 14:16
กลุ่มบริหารงานวิชการจัดกิจกรรม Open House ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561... อ่านต่อ
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 14:25
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... อ่านต่อ
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 15:11
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย....สำลี  ชะเอม อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 14:29
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 14:23
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 14:15
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 14:08
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 14:00
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560 08:49
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปีการศึกษา 2560 ... อ่านต่อ
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก วันเสาร์, 16 ธันวาคม 2560 13:42
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน)... อ่านต่อ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2560 12:36
 [ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ , สำรี  ชะเอม อ่านต่อ
กิจกรรม A-Math Crossword Game วันเสาร์, 18 พฤศจิกายน 2560 13:25
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม A-Math Crossword Game ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560... อ่านต่อ
สอบนักธรรมประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560 13:31
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 23:00
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมซ้อมพิธีถวายพระราชทานเพลิงศพ... อ่านต่อ
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 22:55
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 22:41
จัดกิจกรรมวันเกษียนอายุราชการใหักับคณะครูที่ได้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 ... อ่านต่อ
ประเมินโรงเรียนสีเขียว วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 22:37
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.... อ่านต่อ
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 22:18
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 คณะกรรมการนักเรียน งานกิจการนักเรียนนัก... อ่านต่อ
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 21:39
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการตลาดนัดวิชการ-วิชาชีพ... อ่านต่อ
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 21:31
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ... อ่านต่อ
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 21:12
 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก สพม.7... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 20:02
งานเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ... อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560 09:44
  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11... อ่านต่อ
ประกวดโครงงานคุณธรรม วันพฤหัสบดี, 24 สิงหาคม 2560 09:36
กลุ่มสารระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 10:18
 โครงการที่นอนหลอด Support ของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 10:14
งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด... อ่านต่อ
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 10:07
ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2017 ณ... อ่านต่อ
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 09:01
ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์ ท่านรองผู้อำนวยการ ธนัญญา วันทนะ และ... อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 08:50
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ Robo... อ่านต่อ
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 15:18
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ... อ่านต่อ
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 13:39
ขอแสดงความยินดีกับครูปิยพันธ์  ยวงปรางค์ ที่ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 13:23
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 10:27
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 10:05
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 09:59
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศ... อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 09:35
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับรางวัลชนะเลิศ จาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในกรายการ "บ้านนาคัพ"... อ่านต่อ
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 14:46
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในโอกาศประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี... อ่านต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ วันพุธ, 16 สิงหาคม 2560 10:15
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจากกรมคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 21:06
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา... อ่านต่อ
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 11:31
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 10:56
งานกิจการลูกสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน... อ่านต่อ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 16:33
 จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน... อ่านต่อ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 16:12
 เมื่อวันวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 วันเสาร์, 01 กรกฎาคม 2560 08:47
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด... อ่านต่อ
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560 20:09
กลุุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดอบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว (Embeded... อ่านต่อ
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560 19:27
  งานห้องสมุด โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำปี 2017... อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560 18:21
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560... อ่านต่อ
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 13:15
ขอแสดงความยินดีกับครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ... อ่านต่อ
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย วันพุธ, 28 มิถุนายน 2560 15:44
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย... อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 18:12
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 17:07
นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ... อ่านต่อ
พิธีมอบรางวัลระดับชาติ งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66 วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 14:12
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์... อ่านต่อ
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 12:03
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 11:19
นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ... อ่านต่อ
รับรางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ Green Learning Award ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 23:55
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้ารับรางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ... อ่านต่อ
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน แนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมวันตรุษจีน วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 23:21
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน... อ่านต่อ
นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 22:45
นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ... อ่านต่อ
กลุ่มสารฯ วิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 21:22
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์... อ่านต่อ
คณะกรรมการมาประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 20:05
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะกรรมการได้มาประเมินนักเรียน คือ นายวันชัย  แซ่เจีย... อ่านต่อ
คณะกรรมการมาประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 18:32
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน Human Library 2017 วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 14:30
งานห้องสมุด โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านประจำปี 2017 (Human... อ่านต่อ
จัดกิจกรรมวันเกรียรติยศเพื่อยกย่องผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 00:17
จัดกิจกรรมวันเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้ทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในปี... อ่านต่อ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครู วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 23:56
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 25ุ60 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท... อ่านต่อ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 23:39
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โรงเรียนแกลงวิทยสถาวรศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 22:58
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริการ ครู... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 22:20
งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ทสรช.... อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 21:20
งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริการกิจการนักเรียน... อ่านต่อ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 01:00
 นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ ครูสอนวิชาพลศึกษา อ่านต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 00:44
1  นายประยุทธ  วรรณบุตร        ... อ่านต่อ
กิจกรรมแปรอักษรเลข 9 เพื่อถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 วันจันทร์, 16 มกราคม 2560 00:25
   คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ล้อมด้วยรูปใบโพธ์... อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี ดอนโพธิ์เกม ประจำปี 2559 วันจันทร์, 09 มกราคม 2560 16:23
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมกีฬาดอนโพธิ์เกม... อ่านต่อ
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน วันจันทร์, 09 มกราคม 2560 16:04
ด้วยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลโรงเรียนพระราชทาน... อ่านต่อ
ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ รับรางวัล คนดี "แทนคุณแผ่นดิน" วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 12:15
ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดช้าง วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2559 12:08
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมงานทอดผ้าพระกฐิน... อ่านต่อ
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพส่วดอธิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 11:12
คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 11:00
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับคณะผู้บริหารและครูในปีงบประมาณ 2559... อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 23:59
โรงเรียนบ้านนา "นายกพทิยากร" จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี... อ่านต่อ
นักเรียน ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559 วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2559 23:23
  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดโครงการเข้าค่ายลูกสือ เนตรนารี ยุวกาชาด... อ่านต่อ
กิจกรรม English Camp 2559 วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2559 13:51
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2559... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัยเชิงบวก วันจันทร์, 12 กันยายน 2559 22:29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัยเชิงบวก... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพยนตร์สั้น วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 02:37
โครงการพัฒนาทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559 01:56
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...เกศินี  เพ็ชรรุ่ง อ่านต่อ
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559 23:10
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...เกศินี เพ็ชรรุ่ง อ่านต่อ
กิจกรรม Math Camp ประจำปี 2559 วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2559 21:58
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี ส่งสิทธิ์ บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 15:07
  [ภาพกิจกรรม]  ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ   อ่านต่อ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา (พระราชทาน)ประจำปี 2559 ณ วัดช่าง วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 13:46
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ว่่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ อ่านต่อ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 13:08
ด้วยโรงเรียนบ้านา "นายกพิทยากร" กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม... อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันจันทร์, 01 สิงหาคม 2559 10:11
ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" และในปี... อ่านต่อ
กิจกรรมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2559 17:07
งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2559 วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2559 16:21
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรำลึกบรมครูกลอน สุนทรภู่ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559... อ่านต่อ
กิจกรรม น.พ.ก. เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2559 15:12
 งานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และงานคณะกรรมการนักเรียน... อ่านต่อ
สพฐ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" วันศุกร์, 29 กรกฎาคม 2559 13:28
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)... อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 00:53
งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม... อ่านต่อ
คุณพงศธร ดำรงค์สกุล มอบเงินบริจาคให้โรงเรียน น.พ.ก. จำนวน 100,000 บาท วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 00:31
คุณพงศธร  ดำรงค์สกุล มอบเงินบริจาคให้โรงเรียน น.พ.ก. จำนวน 100,000 บาท... อ่านต่อ
งานใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2559 17:56
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดยท่าน ดร.อนันต์ นาวิไล... อ่านต่อ
ผู้บริหารฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รุ่นที่ 1 วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 21:16
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารฝึกประสบการณ์... อ่านต่อ
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 20:46
จัดกิจกรรม งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 19:35
งานทะเบียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6... อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 19:07
  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน... อ่านต่อ
การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559 วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 19:05
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2 วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 18:38
 งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด... อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 วันพุธ, 23 มีนาคม 2559 16:07
งานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3 วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 14:03
งานหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 วันเสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2559 13:40
งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
มอบรางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 21:15
อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016 วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 21:02
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ องครักษ์... อ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (Class Meeting Room) วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 20:13
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Class meeting room)... อ่านต่อ
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชุมนุมออนซอนอีสาน “วงโปงลางศรีบ้านนา” วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 19:17
กิจกรรมการแสดงแถลงข่าว ร่วมกับ ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในงาน... อ่านต่อ
อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 19:09
งานทะเบียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดอบรมการใช้งานระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS... อ่านต่อ
การแข่งขัน "กีฬาวันครู" ประจำปี 2559 วันเสาร์, 06 กุมภาพันธ์ 2559 18:58
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันครูประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่... อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 17:36
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... อ่านต่อ
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 นักเรียน วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 17:08
จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก้า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 สำหรับนักเรียน ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558... อ่านต่อ
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 ครู วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 16:48
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่... อ่านต่อ
พิธีมอบใบเกียรติบัตรนักเรียนที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 14:29
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... อ่านต่อ
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 14:13
งานห้องเรียนพิเศษและงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่... อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 13:46
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม... อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4 วันอังคาร, 12 มกราคม 2559 13:31
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ครั้งที่ 4... อ่านต่อ
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 13:03
คณะผู้บริหาร  ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อย หลักสูตร STEM ห้องเรียนพิเศษ ม.4/1 วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2558 21:56
งานหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM... อ่านต่อ
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์, 12 ธันวาคม 2558 22:57
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับหน่วยงานอื่นในอำเภอบ้านนา... อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอบ้านนา วันเสาร์, 05 ธันวาคม 2558 22:53
 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช... อ่านต่อ
กิจกรรมถวายพระพรและตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2558 วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2558 22:49
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยกร"... อ่านต่อ
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2559 วันพฤหัสบดี, 03 ธันวาคม 2558 22:42
งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
สอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2558 วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2558 22:33
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดสอบธรรมสนามหลวงขั้นนักธรรมชั้นตรี... อ่านต่อ
รับรางวัลบัวทอง เชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง "ครูดีเด่น" วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2558 22:31
นายมนูกิจ บ้านเล้า  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ... อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี “ดอนโพธิ์เกมส์” วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2558 22:28
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนโพธิ์เกมส์"... อ่านต่อ
ปรับปรุงห้องเรียนสมองกลฝังตัว (Embedded System Room) วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2558 21:13
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ ม.6/5... อ่านต่อ
การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์, 17 พฤษภาคม 2558 18:50
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7... อ่านต่อ
คณะบุคลากรทางการศึกษาฝึกประสบการณ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2558 16:29
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การรับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2558 15:05
ตามที่โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้มีการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4... อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 16:16
งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 14:42
 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร“... อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015 วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 14:33
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย nsc 2015... อ่านต่อ
ร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 วันอังคาร, 12 พฤษภาคม 2558 13:57
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร“ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงาน โครงงานระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู... อ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 01:35
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM วันพฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2558 01:19
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 20:25
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 19:50
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 00:56
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 00:32
[ภาพกิจกรรม] ภาพจาก....ร้านลูกปูวีดีโอ อ่านต่อ
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ วันอังคาร, 10 มีนาคม 2558 00:14
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558 23:21
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558 23:03
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ วันพุธ, 17 กันยายน 2557 12:01
  วันพุธที่  17 กันยายน 2557  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิยากร"... อ่านต่อ
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ วันพุธ, 17 กันยายน 2557 11:37
ในวันอังคารที่ 16 กันยายน  2557 นายอำนาจ  ประยูรศุข    ... อ่านต่อ
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม วันพุธ, 17 กันยายน 2557 11:29
วันอังคารที่่ 16 กันยายน 2557 นายอำนาจ  ประยูรศุข ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร"... อ่านต่อ
ค่ายคณิตศาสตร์ วันพุธ, 17 กันยายน 2557 10:43
 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557  ทางกลุ่มสาระการเียนรู้คณิตศาสตร์... อ่านต่อ
โครงการอาเซียนศึกษา วันพุธ, 17 กันยายน 2557 09:55
  ในวันพูทธที่ 27 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 วันพุธ, 17 กันยายน 2557 09:35
 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ... อ่านต่อ
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 12:04
 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 แยกตามสีต่าง ๆ  4... อ่านต่อ
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 12:03
    โรงเรียน บ้านนา "นายกพิยากร" ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเงินทุนการศึกษา 2557... อ่านต่อ
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 11:59
จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อเตรียมถวายวัดต่าง ๆ ของอำเภอบ้านนา... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 11:51
      เนื่องในวันศุกร์ที 4 กรกฏาคม 2557 ทางโรงเรียนบ้านา"นายกพิยากร"... อ่านต่อ
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 11:45
ต้อนรับครูสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  จังหวัดปราจีนบุรี... อ่านต่อ
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 11:38
   เนื่องด้วยเป็นวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ครอบรอบ 78 ปี... อ่านต่อ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันอังคาร, 02 กันยายน 2557 10:52
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557... อ่านต่อ
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557 09:36
นักเรียนในระดับชั้น ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-NET ในวันที่... อ่านต่อ
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 วันศุกร์, 15 สิงหาคม 2557 10:21
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ... อ่านต่อ
ค่ายนักวิจัยน้อย วันศุกร์, 15 สิงหาคม 2557 09:34
ค่ายนักวิจัยน้อย ระหว่างวันที่  7-8  มิถุนายน 2557  โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้าน... อ่านต่อ
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2557 10:49
งานคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4... อ่านต่อ
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต วันศุกร์, 01 สิงหาคม 2557 09:56
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557 11:26
โครงการฟ้าใสปลอดภัยเอดส์... อ่านต่อ
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 วันจันทร์, 16 มิถุนายน 2557 11:37
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556   [ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand วันเสาร์, 14 มิถุนายน 2557 10:26
ภาพการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ Robofest Thailand ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) วันอังคาร, 10 มิถุนายน 2557 14:55
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 วันจันทร์, 02 มิถุนายน 2557 18:16
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ดำเนินการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) วันอาทิตย์, 11 พฤษภาคม 2557 10:29
จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสู่โรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) วันศุกร์, 09 พฤษภาคม 2557 13:03
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต... อ่านต่อ
มูลนิธิเพื่อการศึกษา วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 15:17
  มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 1. ชื่อ ... อ่านต่อ
สมาคมผู้ปกครองและครู วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 15:15
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 1.  ชื่อ  ... อ่านต่อ
สมาคมศิษย์เก่า วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 15:14
  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์ วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 15:09
  วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศสู่สากล ควบคู่คุณธรรม... อ่านต่อ
อาคารสถานที่ วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557 15:05
1.  อาคารเรียน  5... อ่านต่อ
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 วันจันทร์, 07 เมษายน 2557 14:54
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ท่านผู้อำนวยการอำนาจ  ประยูรศุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ... อ่านต่อ
งานประกันคุณภาพโรงเรียน น.พ.ก. วันจันทร์, 07 เมษายน 2557 14:15
  <<อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูล จะแสดงผลในเร็วๆ นี้>> อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 21:47
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ... อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วันพุธ, 02 เมษายน 2557 13:42
   ด้วยงานทะเบียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ วันพุธ, 02 เมษายน 2557 13:22
   งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้จัดโครงการ... อ่านต่อ
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. วันพุธ, 02 เมษายน 2557 13:11
เมือวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตำบลบึงบา... อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน วันพุธ, 02 เมษายน 2557 12:47
ด้วยงานคณะกรรมการนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรม... อ่านต่อ
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:25
 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตลก... อ่านต่อ
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:15
งานคณะกรรมการนักเรียนจัดพิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2556 ที่หมดวาระการทำงาน... อ่านต่อ
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557 10:44
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์... อ่านต่อ
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557 13:02
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6... อ่านต่อ
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2557 14:19
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 วันจันทร์, 27 มกราคม 2557 12:46
จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557... อ่านต่อ
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันศุกร์, 24 มกราคม 2557 09:23
คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 วันพุธ, 22 มกราคม 2557 10:53
งานคณะกรรมการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557... อ่านต่อ
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 วันพุธ, 15 มกราคม 2557 11:32
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 วันศุกร์, 03 มกราคม 2557 13:07
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 [ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช วันอาทิตย์, 22 ธันวาคม 2556 11:43
จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 10:21
จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาศวันพ่อแห่งชาติ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 วันพุธ, 18 ธันวาคม 2556 10:10
จัดกิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556... อ่านต่อ
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 วันพุธ, 09 ตุลาคม 2556 11:17
   จากการที่โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”  ได้ส่งประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste... อ่านต่อ
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 10:49
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 10:13
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
Pantip Robot Contest 2013 วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 09:58
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2556 09:53
[ภาพกิจกรรม] อ่านต่อ
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2556 12:22
“เพื่อนที่อ้วน ต้องเอาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราให้ได้... อ่านต่อ
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2556 09:53
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้ายอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2556 12:32
  จัดโครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา... อ่านต่อ
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2556 12:04
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้ายอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2556 11:46
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... อ่านต่อ
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2556 11:18
จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7 โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล... อ่านต่อ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 11:03
จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556... อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 10:56
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 10:06
เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT  OF  ASEAN)  ในวันที่เสาร์ที่ 22... อ่านต่อ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 09:55
จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ... อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2556 09:48
  จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ... อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2556 12:10
จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556... อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2556 12:02
จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2556 [ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ครูเกรียงไกร อ่านต่อ
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2556 10:23
งานคณะกรรมการนักเรียน จัดโครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าห้อง... อ่านต่อ
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2556 16:45
    คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน วันศุกร์, 05 เมษายน 2556 12:40
จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ระหว่างเรียนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ประจำปี... อ่านต่อ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2556 12:20
งานทะเบียนโรงเีรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา... อ่านต่อ
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2556 11:17
ฝ่ายแผนงาน โรงเีรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยใช้ SWOT... อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2556 10:21
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2556... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2556 10:03
คณะผู้บริหารและครูโรงเีรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ... อ่านต่อ
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 วันพุธ, 20 มีนาคม 2556 15:21
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ขีวิตนอกรั้วโรงเรียน... อ่านต่อ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556 20:49
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ขั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ... อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556 20:28
สโมสรไลออนสกรุงเทพ (รัตนชาติ) และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ... อ่านต่อ
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556 20:13
คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการ ธนกุล... อ่านต่อ
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556 19:49
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:07
สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2556 15:34
  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น... อ่านต่อ
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 วันอังคาร, 12 กุมภาพันธ์ 2556 14:27
จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา... อ่านต่อ
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2556 13:17
 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเข... อ่านต่อ
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 วันพุธ, 30 มกราคม 2556 13:57
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สาขานครนายก ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 วันพุธ, 30 มกราคม 2556 13:45
ด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน... อ่านต่อ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน วันเสาร์, 26 มกราคม 2556 15:44
 [ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...จีรวัฒน์,ธนภัทร์ อ่านต่อ
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2556 07:45
จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี... อ่านต่อ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต วันเสาร์, 19 มกราคม 2556 09:05
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ โรงละครสยามนิรมิต... อ่านต่อ
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 วันเสาร์, 19 มกราคม 2556 08:39
จัดมหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 และต้อนรับปีใหม่ 2556 ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ... อ่านต่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 วันพุธ, 16 มกราคม 2556 18:44
ด้วยวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปีตรงกับวันคริสต์มาส... อ่านต่อ
โครงสร้างการบริหาร วันอาทิตย์, 13 มกราคม 2556 12:32
อ่านต่อ
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2555 11:58
โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... อ่านต่อ
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2555 11:51
กรมศาสนา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2555 14:55
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กีฑาภายในโรงเรียน "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 28-30... อ่านต่อ
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2555 08:46
คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ... อ่านต่อ
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2555 17:47
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนฯ ร่วมต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภกร... อ่านต่อ
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2555 16:48
[ภาพกิจกรรม]ภาพโดย...ครูอภิชาติ,ครูเกรียงศักดิ์ อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วันศุกร์, 28 กันยายน 2555 05:37
        นางจิราภรณ์   แสวงดีครูชำนาญการพิเศษค.บ.... อ่านต่อ
ครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วันศุกร์, 28 กันยายน 2555 05:37
  นายอภิชาติ  ชัยชนะครูชำนาญการวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศศษ.ม.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 22:30
      นายวิวัฒน์  อุทัชกุลครูชำนาญการพิเศษวท.บ.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:31
        นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐครูชำนาญการพิเศษค.บ.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:29
      นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตรครูชำนาญการกศ.บ. สังคมศึกษากศ.ม.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:26
         นางสาวชลลดา  วิสุมาครูชำนาญการศษ.บ.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:23
      นางกัญธิกา  คงชุ่มครูชำนาญการพิเศษค.บ.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:05
        นายพิชัย  ปิ่นทองครูชำนาญการวท.บ.... อ่านต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:03
      นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรีครูชำนาญการพิเศษค.บ.... อ่านต่อ
สนับสนุนการสอน วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 15:01
       นางสาวจริยา  ขาวดีครูชำนาญการพิเศษค.บ.... อ่านต่อ
ลูกจ้างประจำ วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 14:59
    นางผจงจิตต์  พรหมเอียดพนักงานพิมพ์... อ่านต่อ
ลูกจ้างชั่วคราว วันพฤหัสบดี, 27 กันยายน 2555 14:58
      นางมาลี... อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ วันพุธ, 05 กันยายน 2555 08:07
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 วันพุธ, 05 กันยายน 2555 07:46
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และธนาคารออมสิน... อ่านต่อ
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 วันอังคาร, 04 กันยายน 2555 18:31
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "วิทยาศาสตร์สัญจร" ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 26... อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก วันจันทร์, 03 กันยายน 2555 08:39
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครนายก... อ่านต่อ
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ วันจันทร์, 03 กันยายน 2555 08:15
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครนายก... อ่านต่อ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" วันพุธ, 22 สิงหาคม 2555 12:27
จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2555... อ่านต่อ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา วันพุธ, 22 สิงหาคม 2555 12:22
เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ภาคตะวันออก ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่... อ่านต่อ
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต วันพุธ, 22 สิงหาคม 2555 12:17
เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2555 ณ... อ่านต่อ
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น วันพุธ, 22 สิงหาคม 2555 10:15
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาทักษะด้าน... อ่านต่อ
ผู้บริหารในปัจจุบัน วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2555 08:52
        นายสำราญ ... อ่านต่อ
แผนที่โรงเรียน วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2555 08:44
ดู โรงเรียนบ้านนาพิทยากร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2555 12:14
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555... อ่านต่อ
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2555 18:50
กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศกาล... อ่านต่อ
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด วันจันทร์, 06 สิงหาคม 2555 17:30
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอบ้านนา ร่วมกับ... อ่านต่อ
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2555 13:28
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา... อ่านต่อ
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2555 13:16
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์, 03 สิงหาคม 2555 13:07
ด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... อ่านต่อ
ติดต่อโรงเรียน วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2555 15:03
    ชื่อ        โรงเรียนบ้า... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2555 12:54
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2555 12:53
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" วันจันทร์, 23 กรกฎาคม 2555 12:50
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"... อ่านต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2555 19:06
1. นายเจริญ เจริญส่ง พ.ศ. 2479 - 2513 อาจารย์ใหญ่ 2. นายสาคร... อ่านต่อ
ประวัติโรงเรียน วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2555 17:57
ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้นนา "นายกพิทยากร"  เริ่มทำการสอนครั้งแรงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม... อ่านต่อ
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2555 17:14
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแก... อ่านต่อ
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2555 19:29
เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ... อ่านต่อ
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2555 18:23
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ครูเกรียงไกร อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2555 12:43
[ภาพกิจกรรม] ภาพโดย...ครูเกรียงไกร อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2555 12:13
[ภาจกรรพกิม] ภาพโดย...ครูเกรียงไกร อ่านต่อ