แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 04 เมษายน 2556 2465
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน 04 เมษายน 2556 5878
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 04 เมษายน 2556 2323
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 20 มีนาคม 2556 2591
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 3988
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 08 มีนาคม 2556 2090
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว 08 มีนาคม 2556 3434
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 2548
กิจกรรม"ต่อยอดความคิดโดยผลิตโครงงาน" 20 กุมภาพันธ์ 2556 2273
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 2851
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 12 กุมภาพันธ์ 2556 2332
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 12 กุมภาพันธ์ 2556 3560
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 06 กุมภาพันธ์ 2556 2307
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 30 มกราคม 2556 2363
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 30 มกราคม 2556 3195
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 มกราคม 2556 2201
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 24 มกราคม 2556 3855
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต 19 มกราคม 2556 3249
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 19 มกราคม 2556 3758
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 16 มกราคม 2556 2914
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 ธันวาคม 2555 3126
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 07 ธันวาคม 2555 3156
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 04 ธันวาคม 2555 5432
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 04 ธันวาคม 2555 2309
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 03 ธันวาคม 2555 3161
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 03 ธันวาคม 2555 2625
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 05 กันยายน 2555 2766
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 05 กันยายน 2555 2527
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 04 กันยายน 2555 3223
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก 03 กันยายน 2555 2540
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 03 กันยายน 2555 3288
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 22 สิงหาคม 2555 2611
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา 22 สิงหาคม 2555 2678
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 22 สิงหาคม 2555 3826
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น 22 สิงหาคม 2555 2756
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 10 สิงหาคม 2555 2743
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555 2963
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด 06 สิงหาคม 2555 6875
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 03 สิงหาคม 2555 3512
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 03 สิงหาคม 2555 3827
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 03 สิงหาคม 2555 9044
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" 23 กรกฎาคม 2555 4905
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" 23 กรกฎาคม 2555 3356
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" 23 กรกฎาคม 2555 4347
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย 13 กรกฎาคม 2555 6927
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 11 กรกฎาคม 2555 3606
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" 11 กรกฎาคม 2555 3485
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3946
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 3803