แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555 04 เมษายน 2556 2874
ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน 04 เมษายน 2556 6359
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3 04 เมษายน 2556 2798
งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555 20 มีนาคม 2556 3025
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 4431
โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 08 มีนาคม 2556 2545
ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว 08 มีนาคม 2556 3925
ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555 08 มีนาคม 2556 3005
กิจกรรม"ต่อยอดความคิดโดยผลิตโครงงาน" 20 กุมภาพันธ์ 2556 2702
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ประจำปี 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556 3269
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมต้น ระยะ2 12 กุมภาพันธ์ 2556 2773
ม.3 อยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 12 กุมภาพันธ์ 2556 4030
อบรมพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม มัธยมปลาย ระยะ2 06 กุมภาพันธ์ 2556 2753
บริจาคโลหิตประจำปี 2556 30 มกราคม 2556 2796
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 30 มกราคม 2556 3629
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 26 มกราคม 2556 2644
พิธีสวนนามยุวกาชาดประจำปี 2556 24 มกราคม 2556 4594
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงละครสยามนิรมิต 19 มกราคม 2556 3690
มหกรรมส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 19 มกราคม 2556 4207
กิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี 2555 16 มกราคม 2556 3332
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07 ธันวาคม 2555 3562
สอบธรรมมศึกษาประจำปี 2555 07 ธันวาคม 2555 3596
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" ประจำปี 2555 04 ธันวาคม 2555 5898
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 04 ธันวาคม 2555 2744
ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 03 ธันวาคม 2555 3614
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 03 ธันวาคม 2555 3064
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 05 กันยายน 2555 3212
การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 05 กันยายน 2555 2962
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปี 2555 04 กันยายน 2555 3678
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดนครนายก 03 กันยายน 2555 2953
โครงการจัดทำแนวทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 03 กันยายน 2555 3760
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 22 สิงหาคม 2555 3048
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูีรพา 22 สิงหาคม 2555 3085
งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 22 สิงหาคม 2555 4290
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ต้น 22 สิงหาคม 2555 3205
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 10 สิงหาคม 2555 3161
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2555 06 สิงหาคม 2555 3427
โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับชุมชนต้านภัยยาเสพติด 06 สิงหาคม 2555 7265
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 03 สิงหาคม 2555 3940
โครงการอบรมกฎหมายแก่เยาวชน ปี 2555 03 สิงหาคม 2555 4247
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 03 สิงหาคม 2555 9501
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อในเว็บไซต์ด้วย Wix" 23 กรกฎาคม 2555 5296
อบรมเชิงปฏิบัติการ"ก้าวทันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน" 23 กรกฎาคม 2555 3738
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อการสอนศิลปะด้วย FlipAlbum" 23 กรกฎาคม 2555 4743
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ระดับ ม.ปลาย 13 กรกฎาคม 2555 7334
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 11 กรกฎาคม 2555 4021
ทำบุญครบรอบ 76 ปี รร. บ้านนา "นายกพิทยากร" 11 กรกฎาคม 2555 3951
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 4380
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2555 11 กรกฎาคม 2555 4241