ค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ"สร้างสรรค์งานศิลป์" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศาลาสุึนทรียะ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภายโดย...ครูเกรียงไกร