ส่ง ผอ. ธนกุล ช้อนแก้ว

คณะผู้บริหาร ครู  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมเดินทางไปส่งรองผู้อำนวยการ ธนกุล ช้อนแก้ว ในโอกาศที่ท่านได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชัยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร