กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2555

จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ขั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายศรีกะอาง ต.ศีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร