แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 07 เมษายน 2557 1249
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 02 เมษายน 2557 3122
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 02 เมษายน 2557 1700
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 02 เมษายน 2557 1564
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน 02 เมษายน 2557 1324
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 26 กุมภาพันธ์ 2557 2458
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 26 กุมภาพันธ์ 2557 2927
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 2941
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 1982
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 3457
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 27 มกราคม 2557 2057
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 มกราคม 2557 1575
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 22 มกราคม 2557 1715
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 15 มกราคม 2557 1544
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 03 มกราคม 2557 3118
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค 03 มกราคม 2557 1542
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช 03 มกราคม 2557 1670
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 1888
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 3151
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 09 ตุลาคม 2556 5254
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2556 2122
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย 19 กันยายน 2556 2479
Pantip Robot Contest 2013 19 กันยายน 2556 1882
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 19 กันยายน 2556 2185
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน 02 สิงหาคม 2556 2004
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย 16 กรกฎาคม 2556 1939
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ 12 กรกฎาคม 2556 1949
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น 12 กรกฎาคม 2556 1779
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 12 กรกฎาคม 2556 2303
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12 กรกฎาคม 2556 2019
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2701
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2899
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) 04 กรกฎาคม 2556 2891
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 04 กรกฎาคม 2556 2881
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 2826
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 03 กรกฎาคม 2556 2356
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 03 กรกฎาคม 2556 1808
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ 31 พฤษภาคม 2556 2223
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 20 พฤษภาคม 2556 2660
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน 05 เมษายน 2556 2879
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 04 เมษายน 2556 2507