แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประชุมแก้ไขผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ไม่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2556 07 เมษายน 2557 1904
พิธีมอบใบประกาศนียบ้ตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 02 เมษายน 2557 3968
ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ 02 เมษายน 2557 2351
คณะครูจากโรงเรียนหนองสือวิทยาศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 02 เมษายน 2557 2181
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน 02 เมษายน 2557 2084
การแสดงตลก งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 26 กุมภาพันธ์ 2557 3011
พิธีอำลาคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมบูมรุ่นพี่ ม.6 จากรุ่นน้อง ม.5 26 กุมภาพันธ์ 2557 3616
ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 3550
ค่ายศิลป์อาเซียน ประจำปี 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 2656
ม.2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 11 กุมภาพันธ์ 2557 4030
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 27 มกราคม 2557 2678
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 24 มกราคม 2557 2158
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2557 22 มกราคม 2557 2346
บริจาคโลหิตประจำปี 2557 15 มกราคม 2557 2159
กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ประจำปี 2557 03 มกราคม 2557 3847
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาค 03 มกราคม 2557 2151
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามาหราช 03 มกราคม 2557 2387
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 2690
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2556 18 ธันวาคม 2556 3842
ประกวดโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2556 09 ตุลาคม 2556 5894
ม.4-ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2556 2732
อบรมค่ายนักวิจัยน้อย 19 กันยายน 2556 3082
Pantip Robot Contest 2013 19 กันยายน 2556 2583
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 19 กันยายน 2556 2861
"กินดี-เรียนดี" เริ่มที่โรงเรียน 02 สิงหาคม 2556 2714
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ปลาย 16 กรกฎาคม 2556 2611
โครงการลูก น.พ.ก. ปลอดเอดส์ 12 กรกฎาคม 2556 2573
อบรมการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ม.ต้น 12 กรกฎาคม 2556 2402
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 12 กรกฎาคม 2556 2898
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 12 กรกฎาคม 2556 2731
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3477
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3610
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (SPIRIT OF ASEAN) 04 กรกฎาคม 2556 3669
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 04 กรกฎาคม 2556 3446
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2556 04 กรกฎาคม 2556 3545
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2556 03 กรกฎาคม 2556 2956
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 03 กรกฎาคม 2556 2392
โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ 31 พฤษภาคม 2556 2878
กิจกรรมรับน้องใหม่ ม.1 20 พฤษภาคม 2556 3262
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนภาคฤดูร้อน 05 เมษายน 2556 3538
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 04 เมษายน 2556 3173