แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2992
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 3340
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1940
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 2205
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1755
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 3134
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 2048
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1839
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1645
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1685
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1825
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1942
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1682
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2596
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 2835
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 2068
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2558
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2361
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 2253
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 2199
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1812
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2371
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1897
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2397
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1998
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1900
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 2187
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1783
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1723
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1825
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 2319
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1930
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2501
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2485
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1734
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 3020
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2505
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1745
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2409
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 3206