แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2485
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2446
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1428
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1632
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1268
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2618
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1524
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1326
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1133
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1194
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1278
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1355
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1158
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2055
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1584
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1530
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2040
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1819
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1754
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1696
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1308
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1888
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1366
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1817
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1529
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1404
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1669
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1268
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1251
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1327
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1837
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1460
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1969
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1998
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1257
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1760
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1968
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1276
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1897
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2664