แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2916
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 3209
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1868
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 2128
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1684
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 3055
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1964
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1768
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1575
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1614
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1755
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1869
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1599
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2501
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 2768
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1988
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2475
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 2270
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 2175
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 2120
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1736
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 2303
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1823
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 2315
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1921
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1823
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 2094
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1710
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1649
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1767
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 2247
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1865
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2407
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2429
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1663
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2767
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2433
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1664
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2347
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 3120