แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2015
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 1854
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 925
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1208
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 790
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2253
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1084
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 857
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 705
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 776
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 787
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 907
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 743
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 1635
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1161
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1117
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 1629
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1393
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1347
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1329
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 824
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1417
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 936
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1319
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1039
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1011
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1233
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 849
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 859
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 908
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1370
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1011
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 1594
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 1606
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 829
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1220
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 1546
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 843
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1386
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2198