แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2595
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2647
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1554
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1745
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1383
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2733
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1630
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1456
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1260
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1311
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1423
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1500
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1272
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2176
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1679
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1648
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2143
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1945
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1868
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1804
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1427
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1995
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1493
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1955
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1632
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1524
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1778
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1379
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1357
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1434
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1940
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1571
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2077
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2094
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1373
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 2009
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2096
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1385
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 2029
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2783