แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 12 มีนาคม 2558 2550
กิจกรรมค่ายนักวิจัยน้อยหลักสูตร STEM 12 มีนาคม 2558 2563
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 สัญจร 10 มีนาคม 2558 1496
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 10 มีนาคม 2558 1704
โครงการสถานศึกษารักษาศิล 5 10 มีนาคม 2558 1341
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกมส์" 10 มีนาคม 2558 2691
กิจกรรม 5 ธันวา มหาราช 10 มีนาคม 2558 1588
รับทุนโครงการ NSC รอบเสนอโครงการ 10 มีนาคม 2558 1410
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ต้น 10 มีนาคม 2558 1214
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรม ม.ปลาย 09 มีนาคม 2558 1268
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2557 09 มีนาคม 2558 1366
การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam Pantip robot contest ครั้งที่ 3 09 มีนาคม 2558 1443
อบรมกฏหมายการปกครองและระเบียบวินัยข้าราชการครู 09 มีนาคม 2558 1226
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 17 กันยายน 2557 2128
โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐู์จากวัสดุเหลือใช้ 17 กันยายน 2557 1638
รับทุนซุนเซ้งฟาร์ม 17 กันยายน 2557 1600
ค่ายคณิตศาสตร์ 17 กันยายน 2557 2100
โครงการอาเซียนศึกษา 17 กันยายน 2557 1894
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 17 กันยายน 2557 1826
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 08 กันยายน 2557 1769
ประชุมพิจารณาเงินทุนชุนเซงฟาร์ม 08 กันยายน 2557 1381
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 08 กันยายน 2557 1956
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 08 กันยายน 2557 1440
ต้อนรับครูคอมพิวเตอร์ ครูสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์ 08 กันยายน 2557 1908
ทำบุญครบรอบ 78 ปีโรงเรียนบ้านนา "นายกพิท่ยากร" 08 กันยายน 2557 1593
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 02 กันยายน 2557 1476
โครงการเพิ่มศักยภาพ ติวเข้มกับ มศว. 28 สิงหาคม 2557 1742
การติดตามผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2556 15 สิงหาคม 2557 1335
โครงการฟ้าใสป้องกันเอดส์ 15 สิงหาคม 2557 1319
แข่งขันหุ่นยนต์ Robofest Thailand 15 สิงหาคม 2557 1391
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557 15 สิงหาคม 2557 1902
ค่ายนักวิจัยน้อย 15 สิงหาคม 2557 1520
ชมรมจิตอาษาร่วมใจทำความสะอาดโรงเรียน 07 สิงหาคม 2557 2036
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 07 สิงหาคม 2557 2060
สภากาชาดมารับบริจาคโลหิต 01 สิงหาคม 2557 1330
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) 10 มิถุนายน 2557 1904
แจกคอมพิวเตอร์ Tablet นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 02 มิถุนายน 2557 2047
กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรรูปแบบสองภาษา(EIS) 11 พฤษภาคม 2557 1345
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องแท็บเล็ต(tablets) 09 พฤษภาคม 2557 1979
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 03 เมษายน 2557 2741