กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน HUMAN Library 2016

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ร่วมกับ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ องครักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2559 (HUMAN Library 2016) ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีรองผู้อำนวยการ มนูกิจ บ้านเล้า เป็นประธานในพิธี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ