กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3

งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกสือระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายลูกเสือซับประดู่  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ