กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558

งานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน(ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ณ น้ำใสรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2559  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...อภิชาติ  ชัยนะ