พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

งานทะเบียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีท่่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะครูมาร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์อย่างพร้อมเพียง [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ  ครูอภิชาติ  ชัยชนะ