งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38

จัดกิจกรรม งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 38 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ