แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 08 เมษายน 2561 1432
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 1998
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET 16 มีนาคม 2561 1235
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน 16 มีนาคม 2561 1176
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน 01 มีนาคม 2561 995
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 01 มีนาคม 2561 1066
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ 01 มีนาคม 2561 886
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact 27 กุมภาพันธ์ 2561 1246
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 1246
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 1229
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18 กุมภาพันธ์ 2561 1185
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" 18 กุมภาพันธ์ 2561 1077
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2561 934
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2561 1022
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 979
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 1002
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 982
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 972
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 16 กุมภาพันธ์ 2561 1350
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 987
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 1117
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มกราคม 2561 1350
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 21 ธันวาคม 2560 1481
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1576
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1172
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 1056
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 21 ธันวาคม 2560 1013
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 1066
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 19 ธันวาคม 2560 3281
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก 16 ธันวาคม 2560 1053
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง 23 พฤศจิกายน 2560 1474
กิจกรรม A-Math Crossword Game 18 พฤศจิกายน 2560 997
สอบนักธรรมประจำปี 2560 16 พฤศจิกายน 2560 1007
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 30 ตุลาคม 2560 1021
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1018
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1610
ประเมินโรงเรียนสีเขียว 30 ตุลาคม 2560 946
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1981
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1193
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ตุลาคม 2560 1132
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 30 ตุลาคม 2560 942
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ตุลาคม 2560 1111
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. 24 สิงหาคม 2560 1418
ประกวดโครงงานคุณธรรม 24 สิงหาคม 2560 1408
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support 18 สิงหาคม 2560 1353
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 18 สิงหาคม 2560 1302
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 18 สิงหาคม 2560 1075
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 1271
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 18 สิงหาคม 2560 1036
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net 17 สิงหาคม 2560 1196
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS 17 สิงหาคม 2560 1210
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 17 สิงหาคม 2560 1474
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ 17 สิงหาคม 2560 1134
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 17 สิงหาคม 2560 1027
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง 17 สิงหาคม 2560 978
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 17 สิงหาคม 2560 1032
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 1101
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 16 สิงหาคม 2560 1152
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี 19 กรกฎาคม 2560 1316
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 14 กรกฎาคม 2560 1343
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 1565
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 03 กรกฎาคม 2560 1458
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 1381
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 01 กรกฎาคม 2560 1490
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว 30 มิถุนายน 2560 1211
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 30 มิถุนายน 2560 1279
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 30 มิถุนายน 2560 2035
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 29 มิถุนายน 2560 2565
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 28 มิถุนายน 2560 1053