แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 524
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 888
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET เขียนโดย webmaster 286
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน เขียนโดย webmaster 183
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน เขียนโดย webmaster 175
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 เขียนโดย webmaster 112
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย webmaster 94
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact เขียนโดย webmaster 334
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 เขียนโดย webmaster 94
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ เขียนโดย webmaster 241
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer เขียนโดย webmaster 101
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" เขียนโดย webmaster 146
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 91
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เขียนโดย webmaster 119
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย webmaster 110
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน เขียนโดย webmaster 96
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน เขียนโดย webmaster 106
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 74
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย webmaster 133
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 96
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 99
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย webmaster 217
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย webmaster 512
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 689
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 357
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 266
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 เขียนโดย webmaster 162
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 172
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 1997
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก เขียนโดย webmaster 76
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง เขียนโดย webmaster 505
กิจกรรม A-Math Crossword Game เขียนโดย webmaster 79
สอบนักธรรมประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 90
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 เขียนโดย webmaster 213
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 176
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 657
ประเมินโรงเรียนสีเขียว เขียนโดย webmaster 154
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 เขียนโดย webmaster 139
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 256
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย webmaster 147
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 เขียนโดย webmaster 113
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 156
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 536
ประกวดโครงงานคุณธรรม เขียนโดย webmaster 558
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support เขียนโดย webmaster 314
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เขียนโดย webmaster 294
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 เขียนโดย webmaster 327
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 491
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย webmaster 197
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net เขียนโดย webmaster 319
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS เขียนโดย webmaster 253
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขียนโดย webmaster 661
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ เขียนโดย webmaster 294
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เขียนโดย webmaster 281
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง เขียนโดย webmaster 216
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 278
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 299
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ เขียนโดย webmaster 233
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี เขียนโดย webmaster 452
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT เขียนโดย webmaster 352
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 650
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย webmaster 695
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 472
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 เขียนโดย webmaster 615
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว เขียนโดย webmaster 419
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 เขียนโดย webmaster 359
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย webmaster 1183
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 เขียนโดย webmaster 204
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เขียนโดย webmaster 193