แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 08 เมษายน 2561 1075
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 1625
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET 16 มีนาคม 2561 865
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน 16 มีนาคม 2561 809
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน 01 มีนาคม 2561 660
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 01 มีนาคม 2561 612
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ 01 มีนาคม 2561 531
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact 27 กุมภาพันธ์ 2561 871
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 860
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 878
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18 กุมภาพันธ์ 2561 816
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" 18 กุมภาพันธ์ 2561 733
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2561 561
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2561 643
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 611
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 656
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 633
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 573
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 16 กุมภาพันธ์ 2561 656
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 619
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 699
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มกราคม 2561 894
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 21 ธันวาคม 2560 1091
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1197
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 787
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 706
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 21 ธันวาคม 2560 636
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 681
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 19 ธันวาคม 2560 2762
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก 16 ธันวาคม 2560 654
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง 23 พฤศจิกายน 2560 1094
กิจกรรม A-Math Crossword Game 18 พฤศจิกายน 2560 657
สอบนักธรรมประจำปี 2560 16 พฤศจิกายน 2560 582
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 30 ตุลาคม 2560 678
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 669
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1154
ประเมินโรงเรียนสีเขียว 30 ตุลาคม 2560 591
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 30 ตุลาคม 2560 839
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 775
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ตุลาคม 2560 662
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 30 ตุลาคม 2560 545
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ตุลาคม 2560 761
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. 24 สิงหาคม 2560 1083
ประกวดโครงงานคุณธรรม 24 สิงหาคม 2560 1031
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support 18 สิงหาคม 2560 981
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 18 สิงหาคม 2560 889
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 18 สิงหาคม 2560 765
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 944
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 18 สิงหาคม 2560 643
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net 17 สิงหาคม 2560 806
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS 17 สิงหาคม 2560 811
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 17 สิงหาคม 2560 1124
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ 17 สิงหาคม 2560 801
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 17 สิงหาคม 2560 710
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง 17 สิงหาคม 2560 638
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 17 สิงหาคม 2560 711
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 760
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 16 สิงหาคม 2560 801
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี 19 กรกฎาคม 2560 965
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 14 กรกฎาคม 2560 846
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 1215
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 03 กรกฎาคม 2560 1140
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 988
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 01 กรกฎาคม 2560 1133
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว 30 มิถุนายน 2560 888
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 30 มิถุนายน 2560 960
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 30 มิถุนายน 2560 1696
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 29 มิถุนายน 2560 1253
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 28 มิถุนายน 2560 704