แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง อ่าน
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2560 08 เมษายน 2561 1545
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2561 2110
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET 16 มีนาคม 2561 1337
อบรมโครงการปกป้องสถาบัน 16 มีนาคม 2561 1290
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 และคณะกรรมการนักเรียนชุดเก่าที่หมดวาระการทำงาน 01 มีนาคม 2561 1108
กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6 01 มีนาคม 2561 1197
การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ 01 มีนาคม 2561 990
กิจกรรม World Thinking day 2018 Impact 27 กุมภาพันธ์ 2561 1351
ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 1354
นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 1322
อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer 18 กุมภาพันธ์ 2561 1305
พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" 18 กุมภาพันธ์ 2561 1181
กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 18 กุมภาพันธ์ 2561 1046
พิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2561 1127
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 1072
นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 1119
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 1094
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 1086
การเข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 16 กุมภาพันธ์ 2561 1488
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กประจำปี 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 1076
กิจกรรม Open House ประจำปี 2560 16 กุมภาพันธ์ 2561 1234
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 04 มกราคม 2561 1469
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 21 ธันวาคม 2560 1593
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1697
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 21 ธันวาคม 2560 1264
กิจกรรมวันเอดส์โลกประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 1169
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ร.6 21 ธันวาคม 2560 1109
กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560 21 ธันวาคม 2560 1176
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2560 19 ธันวาคม 2560 3411
โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก 16 ธันวาคม 2560 1168
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9 ณ วัดช้าง 23 พฤศจิกายน 2560 1577
กิจกรรม A-Math Crossword Game 18 พฤศจิกายน 2560 1095
สอบนักธรรมประจำปี 2560 16 พฤศจิกายน 2560 1120
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมซ้อมพิธีถวายพระเพลิงศพ รัชการที่ 9 30 ตุลาคม 2560 1124
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราชประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1114
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1749
ประเมินโรงเรียนสีเขียว 30 ตุลาคม 2560 1062
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการปี 2560 30 ตุลาคม 2560 2092
งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560 30 ตุลาคม 2560 1310
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ตุลาคม 2560 1251
ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7 30 ตุลาคม 2560 1048
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ตุลาคม 2560 1211
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงเรียน น.พ.ก. 24 สิงหาคม 2560 1531
ประกวดโครงงานคุณธรรม 24 สิงหาคม 2560 1513
รางวัลชนะเลิศกลุ่มโครงการต่อเนื่อง ที่หนอนหลอด Support 18 สิงหาคม 2560 1452
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 18 สิงหาคม 2560 1423
อันดับที่ 13 จาก 38 ประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์ RobotCup 2017 18 สิงหาคม 2560 1163
นักเรียน น.พ.ก. ได้รับรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 18 สิงหาคม 2560 1369
คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมส่งครูและนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 18 สิงหาคม 2560 1135
อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net 17 สิงหาคม 2560 1279
ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS 17 สิงหาคม 2560 1314
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 17 สิงหาคม 2560 1573
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3 รายการ 17 สิงหาคม 2560 1222
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 17 สิงหาคม 2560 1118
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง 17 สิงหาคม 2560 1077
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บ้านนาคัพ" ประจำปี 2560 17 สิงหาคม 2560 1114
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี 2560 16 สิงหาคม 2560 1190
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 16 สิงหาคม 2560 1228
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและวันครบรอบสถาปนาโรงเรียน 81 ปี 19 กรกฎาคม 2560 1413
ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT 14 กรกฎาคม 2560 1453
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม 2560 1649
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 03 กรกฎาคม 2560 1540
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2560 03 กรกฎาคม 2560 1475
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดประจำปี 2560 01 กรกฎาคม 2560 1591
อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว 30 มิถุนายน 2560 1320
กิจกรรมรักการอ่าน Human Library 2017 30 มิถุนายน 2560 1366
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 30 มิถุนายน 2560 2130
ครูเกศินี เพ็ชรรุ่ง รับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners In Learning Thailand Forum 2017 29 มิถุนายน 2560 2656
รับรางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 28 มิถุนายน 2560 1151