08/17 2560

ครูปิยะพันธ์ ยวงปรางค์ ได้รับรางวัล MOE AWARDS

ขอแสดงความยินดีกับครูปิยพันธ์  ยวงปรางค์ ที่ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย โดยครูปิยพันธ์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม