แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 17 กรกฎาคม 2562 448
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 17 กรกฎาคม 2562 399
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน 17 กรกฎาคม 2562 442
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 396
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 447
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 17 กรกฎาคม 2562 410
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 17 กรกฎาคม 2562 397
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 17 กรกฎาคม 2562 425
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 452
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2562 412
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562 405
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 16 กรกฎาคม 2562 432
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มีนาคม 2562 585
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 มีนาคม 2562 600
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo 27 มีนาคม 2562 563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School 27 มีนาคม 2562 618
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 619
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง 26 มีนาคม 2562 595
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 26 มีนาคม 2562 562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 574
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 632
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม 26 มีนาคม 2562 658
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 566
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 11 มีนาคม 2562 617
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School 10 มีนาคม 2562 624
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 625
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก 10 มีนาคม 2562 593
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. 10 มีนาคม 2562 569
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 10 มีนาคม 2562 566
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 27 กุมภาพันธ์ 2562 661
กิจกรรม World Thinking Day 2019 27 กุมภาพันธ์ 2562 576
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 676
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2562 644
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 560
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 646
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 591
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 557
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2562 714
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช 16 กุมภาพันธ์ 2562 597
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. 16 กุมภาพันธ์ 2562 630
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 682
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 713
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 630
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. 05 กุมภาพันธ์ 2562 773
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 05 กุมภาพันธ์ 2562 722
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 05 กุมภาพันธ์ 2562 616
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 17 มกราคม 2562 698
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 17 มกราคม 2562 654
กิจกรรม Dove Day 13 ธันวาคม 2561 839
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา 13 ธันวาคม 2561 899
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 ธันวาคม 2561 822
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2561 820
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 12 ธันวาคม 2561 937
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561 1281
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 1133
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 1136
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 948
อบรมการจัดทำ Logbook 14 พฤศจิกายน 2561 836
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 832
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 796
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 15 กันยายน 2561 999
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher 15 กันยายน 2561 994
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 15 กันยายน 2561 1252
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 1187
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 1001
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2561 1018
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 1065
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา 27 สิงหาคม 2561 859
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 941
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 27 สิงหาคม 2561 1066
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล 27 สิงหาคม 2561 1154
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด 27 สิงหาคม 2561 970
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน 27 สิงหาคม 2561 1136
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561 1464
โครงการครอบครัวสุขสันต์ 19 กรกฎาคม 2561 1111
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 1063
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 19 กรกฎาคม 2561 1558
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 19 กรกฎาคม 2561 1206
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ในศตวรรษที่ 21 19 กรกฎาคม 2561 1089
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) 19 กรกฎาคม 2561 1072
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี 19 กรกฎาคม 2561 1142
รับน้องสายรหัสห้อง5 19 กรกฎาคม 2561 1372
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 18 มิถุนายน 2561 1188
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 18 มิถุนายน 2561 1038
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 18 มิถุนายน 2561 1192
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 18 มิถุนายน 2561 1069
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 18 มิถุนายน 2561 958
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint 18 มิถุนายน 2561 1214
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school 18 มิถุนายน 2561 1082
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 18 มิถุนายน 2561 1029
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 18 มิถุนายน 2561 934
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 1060
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2561 1019
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 23 พฤษภาคม 2561 1154
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 23 พฤษภาคม 2561 1114
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 23 พฤษภาคม 2561 1119
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พฤษภาคม 2561 891
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย 11 พฤษภาคม 2561 1228
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561 2015
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 1164
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 11 พฤษภาคม 2561 1155
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 1075
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 11 พฤษภาคม 2561 1084
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ 11 พฤษภาคม 2561 1095
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561 1135