แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 40 17 กรกฎาคม 2562 93
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 17 กรกฎาคม 2562 84
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเสริมรายได้ใหักับนักเรียน 17 กรกฎาคม 2562 93
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 90
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 108
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 17 กรกฎาคม 2562 101
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 17 กรกฎาคม 2562 88
ประชุมการจัดการการบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 17 กรกฎาคม 2562 91
รับสม้ครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 97
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ศึกษาดูงาน 16 กรกฎาคม 2562 87
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16 กรกฎาคม 2562 89
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 16 กรกฎาคม 2562 97
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 28 มีนาคม 2562 250
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 มีนาคม 2562 250
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo 27 มีนาคม 2562 244
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School 27 มีนาคม 2562 269
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 274
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง 26 มีนาคม 2562 251
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 26 มีนาคม 2562 253
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 26 มีนาคม 2562 243
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 243
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม 26 มีนาคม 2562 280
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ 26 มีนาคม 2562 219
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. 11 มีนาคม 2562 251
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School 10 มีนาคม 2562 263
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 10 มีนาคม 2562 293
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก 10 มีนาคม 2562 246
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. 10 มีนาคม 2562 239
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 10 มีนาคม 2562 245
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 27 กุมภาพันธ์ 2562 311
กิจกรรม World Thinking Day 2019 27 กุมภาพันธ์ 2562 263
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 323
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2562 315
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 258
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 268
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 248
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน 26 กุมภาพันธ์ 2562 222
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 16 กุมภาพันธ์ 2562 279
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช 16 กุมภาพันธ์ 2562 268
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. 16 กุมภาพันธ์ 2562 283
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม 05 กุมภาพันธ์ 2562 313
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 356
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 266
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. 05 กุมภาพันธ์ 2562 398
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 05 กุมภาพันธ์ 2562 285
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 05 กุมภาพันธ์ 2562 278
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 17 มกราคม 2562 331
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 17 มกราคม 2562 299
กิจกรรม Dove Day 13 ธันวาคม 2561 497
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา 13 ธันวาคม 2561 531
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 ธันวาคม 2561 466
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2561 453
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 12 ธันวาคม 2561 573
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 11 ธันวาคม 2561 765
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 717
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ 15 พฤศจิกายน 2561 635
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 15 พฤศจิกายน 2561 562
อบรมการจัดทำ Logbook 14 พฤศจิกายน 2561 500
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 14 พฤศจิกายน 2561 470
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน 14 พฤศจิกายน 2561 446
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 15 กันยายน 2561 660
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher 15 กันยายน 2561 624
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 15 กันยายน 2561 864
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 821
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 15 กันยายน 2561 621
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2561 634
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 715
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา 27 สิงหาคม 2561 503
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ 27 สิงหาคม 2561 581
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 27 สิงหาคม 2561 710
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล 27 สิงหาคม 2561 805
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด 27 สิงหาคม 2561 607
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน 27 สิงหาคม 2561 760
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 19 กรกฎาคม 2561 1065
โครงการครอบครัวสุขสันต์ 19 กรกฎาคม 2561 721
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 19 กรกฎาคม 2561 731
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 19 กรกฎาคม 2561 1143
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 19 กรกฎาคม 2561 792
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนฯ ในศตวรรษที่ 21 19 กรกฎาคม 2561 704
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) 19 กรกฎาคม 2561 705
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี 19 กรกฎาคม 2561 763
รับน้องสายรหัสห้อง5 19 กรกฎาคม 2561 947
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 18 มิถุนายน 2561 852
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 18 มิถุนายน 2561 672
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 18 มิถุนายน 2561 726
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 18 มิถุนายน 2561 663
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน 18 มิถุนายน 2561 601
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint 18 มิถุนายน 2561 814
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school 18 มิถุนายน 2561 671
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 18 มิถุนายน 2561 668
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย 18 มิถุนายน 2561 596
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 692
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 18 มิถุนายน 2561 603
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 23 พฤษภาคม 2561 769
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) 23 พฤษภาคม 2561 762
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 23 พฤษภาคม 2561 722
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 พฤษภาคม 2561 522
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย 11 พฤษภาคม 2561 786
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 11 พฤษภาคม 2561 764
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 805
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 11 พฤษภาคม 2561 746
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 11 พฤษภาคม 2561 721
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 11 พฤษภาคม 2561 732
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ 11 พฤษภาคม 2561 675
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 11 พฤษภาคม 2561 763