สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4

การสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 โดยท่านรองฯมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มาตรวจเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อย [ภาพกิจกรรม]