พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7

ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.7 ให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง [ภาพกิจกรรม]