แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563 13
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2563 7
ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ ม1-1 และ ม4-1 27 กุมภาพันธ์ 2563 5
กิจกรรมรำลึก 27 กุมภาพันธ์ 2563 12
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม 27 กุมภาพันธ์ 2563 7
กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562 25 กุมภาพันธ์ 2563 23
อบรมการใช้ Application เตือนภัย 25 กุมภาพันธ์ 2563 18
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 25 กุมภาพันธ์ 2563 16
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศเนปาลเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 25 กุมภาพันธ์ 2563 10
พิธีสวนนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2563 8
ค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 17 มกราคม 2563 10
กิจกรรมวันครูประจำปี 2563 16 มกราคม 2563 10
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 26 ธันวาคม 2562 12
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตอาคาร 3 25 ธันวาคม 2562 10
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2562 15 ธันวาคม 2562 8
พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 05 ธันวาคม 2562 10
กิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2562 04 ธันวาคม 2562 9
กิจกรรม International culture and festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 03 ธันวาคม 2562 7
สนามสอบธรรมศึกษาประจำปี 2562 29 พฤศจิกายน 2562 10
ม.6 ทรรศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 13 พฤศจิกายน 2562 13
นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตอาคาร 6 10 ตุลาคม 2562 8
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 27 กันยายน 2562 11
พิธีมุฑิตาจิดผู้เกษียณอายุราชการ 20 กันยายน 2562 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 15 กันยายน 2562 273
นิทรรศการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมนักเรียน รายวิชา IS 15 กันยายน 2562 260
อบรมมัคคุเทศก์น้อย 15 กันยายน 2562 271
ตลาดนัดวิชาการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15 กันยายน 2562 286
กิจกรรมค่ายภาษาจีนประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 295
โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ประจำปีงบประมาณ 2562 15 กันยายน 2562 246
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 251
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 253
English Camp2019 15 กันยายน 2562 209
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 15 กันยายน 2562 183
กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 182
พิธีสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 15 กันยายน 2562 172
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 15 กันยายน 2562 197
อบรมหุ่นยนต์โดยวิทยากรจากราชภัฎพระนคร 15 กันยายน 2562 168
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 14 กันยายน 2562 166
โรงเรียนศรีมโหสถศึกษาดูงาน 14 กันยายน 2562 177
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 14 กันยายน 2562 174
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 14 กันยายน 2562 212
ค่ายนักวิจัยน้อย 14 กันยายน 2562 174
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน และพิธิเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 18 กรกฎาคม 2562 322
มูลนิธิสมาคมนักเรียนเก่าฯ มอบทุนการศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 320
มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019 18 กรกฎาคม 2562 310
กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังต้ว Show&Share 2019 18 กรกฎาคม 2562 289
พิธิแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 279
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 305
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 17 กรกฎาคม 2562 234
ค่ายปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 17 กรกฎาคม 2562 252
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 17 กรกฎาคม 2562 251
อบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 17 กรกฎาคม 2562 241
พิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 17 กรกฎาคม 2562 226
มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการแข่งขันสวดมนต์ 17 กรกฎาคม 2562 263
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 17 กรกฎาคม 2562 235
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายภาวะผู้นำ" 17 กรกฎาคม 2562 233
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 215
รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 17 กรกฎาคม 2562 215