มหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมการแข่งขันรายการ "มหกรรมเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2019" ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ [ภาพกิจรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ ชัยชนะ