04/03 2562

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลโดย...คณะกรรมการรับนักเรียน

Attachments:
FileFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Result-M1-62.pdf)ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 25623904 Kb461404/02/19 21:17
Download this file (Result-M1-backup.pdf)นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ (สำรอง)552 Kb101304/02/19 21:19
Download this file (Result-M1-in.pdf)ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.1-ประเภทในเขตพื้นทีบริการ3408 Kb266904/02/19 21:20
Download this file (Result-M1-out.pdf)ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.1-ประเภทนอกเขตพื้นทีบริการ1146 Kb172804/02/19 21:20