ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลโดย...คณะกรรมการรับนักเรียน และครูวันทนี

ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลดผลสอบเวลา 00.01 น.