ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณข้อมูลจากงานวัดและประเมินผล